Budownictwo Architektura

Budownictwo Architektura

Budownictwo Architektura jest dziedziną niezwykle szeroką. Mówiąc o niej mamy na myśli przede wszystkim prace związane z budowaniem nowych nieruchomości. Zapominamy o tym, że pod tą nazwą kryją się również inne działania. A dokładniej mówiąc stawianie konstrukcji mających bezpośrednią styczność z wodą, renowacje, modernizacje, rozbiórka i odbudowa nieruchomości. Nie zawsze miejsca starych, rozwalających się budynków muszą zająć nowoczesne budowle. Stara architektura, czyli nieruchomości stawiane w stylu, który królował na ulicach dużo wcześniej ma swój niepowtarzalny urok. Nie warto jest rezygnować z budynków, które wprowadzają do otoczenia trochę orzeźwienia i inności. Budownictwo przechodzi metamorfozy, podobnie jak architektura, z jaką mamy do czynienia. Zmiany wymusza życie, a odpowiedzialni za ich wprowadzanie są ludzie. Nowe pokolenia inaczej patrzą na budynki, w ich głowach rodzą się inne pomysły. Oczekują oni czegoś innego po nieruchomości. Potrzeby zmieniają się. Styl również. Budynki, których nie można uratować poddawane są rozbiórce. Ich obecność stanowi zagrożenie dla innych. Korzystanie z ich niesie za sobą niebezpieczeństwo. A ludzie nie do końca są tego świadomi. Z myślą o nich ekipy budowlane na polecenie władz dokonują rozbiórek. Nieruchomości zostawione same sobie niszczeją.