Spadek cen nieruchomości w Polsce

Spadek cen nieruchomości w Polsce

W Polsce można odnotować spadek cen nieruchomości, zarówno komercyjnych jak i o charakterze mieszkaniowym. Trend taki obserwuje się mniej więcej od półtora roku i jest on najprawdopodobniej związany z podobną sytuacją, jaka panuje na pozostałych rynkach europejskich, jak i z wysokim stopniem nasycenia rynku. Według najnowszych danych, ceny nieruchomości w ośmiu największych miastach w kraju wyniosły średnio dwadzieścia pięć procent z porównaniu z rokiem ubiegłym. Analitycy wskazują jeden główny powód tego negatywnego dla deweloperów trendu. Jest to coraz trudniejsza dostępność do kredytów, z których jeszcze niedawno finansowanych było ponad sześćdziesiąt procent transakcji kupna nowych nieruchomości. Banki po ostatnim kryzysie podchodzą do tej kwestii bardzo ostrożnie, zaostrzając tym samym znacznie kryteria, przy podejmowaniu decyzji o zgodzie lub odmowie pożyczki. Inną, nie mniej ważną przyczyną spadku cen na rynku nieruchomości, jest znaczne nasycenie rynku, zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych i handlowych. W samej tylko Warszawie oddane do użytku było tyle powierzchni biurowej, co przez minione trzy lata. Kryzys ekonomiczny, jaki dręczy od kilku lat cała Europę, skutecznie ograniczył wydatki, jakie gotowe są ponieść nawet największe firmy na wynajem lub kupno siedziby czy biura. Według prognoz, taka sytuacja potrwa jeszcze przynajmniej rok, ponieważ na rynek trafią jeszcze nie dokończone inwestycje. Poza tym na dłuższą metę, taką sytuację należy uważać za szkodliwą, bowiem osłabienie branży budowlanej oznacza mniejsze zatrudnienie i zmniejszenie wpływów z podatków