Deweloper Wrocław

Deweloper Wrocław

Deweloper Wrocław i firmy działające na rynku nieruchomości, które oferują zakup mieszkania na rynku pierwotnym , coraz częściej koncentrują się na budowie i organizacji wydzielonych, zamkniętych osiedli mieszkaniowych. Potencjalnie jest to propozycja atrakcyjna, brana przez kupujących pod uwagę ze względu na ochronę i bezpieczeństwo zapewniane przez administratorów. Osiedle jest ogrodzone, zamykane na bramę, pod stałym nadzorem firmy ochroniarskiej, ewentualnie monitoringu. Nie ma również w takim osiedlu problemu z miejscami parkingowymi oraz bezpieczeństwem samochodów na nich pozostawionych. Czyli ,wydawałoby się, że taka forma budownictwa mieszkaniowego ma same zalety , pod warunkiem, że posiada się wystarczające możliwości finansowe. I z punktu widzenia mieszkańców takiego osiedla jest to oczywiście prawda. Jednak, gdy bierze się po uwagę tkankę miejska jako całość, wygrodzone osiedla są dla niej niekorzystne, szczególnie jeśli usytuowano je nie na obrzeżach miasta, lecz w jego centrum. Miasto, w całej swojej różnorodności, jeśli chodzi różne funkcje i rejony, powinno stanowić jeden organizm, w którym nie ma barier komunikacyjnych. Miasto, to nie tylko miejsce na lokale mieszkalne, ale i urzędy, szkoły, szpitale i całą masę instytucji użyteczności publicznej, placówek handlowych i kulturalnych. Przemieszczanie się między tymi podmiotami miejskimi powinno być możliwe w sposób jak najbardziej prosty i dogodny, zagrodzone osiedle może to utrudniać.