Geodeta a podział nieruchomości

Geodeta a podział nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywane jest przez osobę doświadczoną, która również posiada odpowiednie uprawnienia.Jest nim oczywiście geodeta.Podział nieruchomości ponadto jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami.Należy przez to określenie rozumieć dwa aspekty a między innym podział prawny, oraz geotechniczny. Jeśli chodzi o geodetę to on zajmuje się podziałem geotechnicznym. Podział geodezyjnego polega przede wszystkim na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na kilka części.W wyniku tym zostaną ustalone granice podziału.Aby przeprowadzić taką procedurę należy wykonać wstępny projekt podziału, ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki, jak również ostateczną decyzję o podziale nieruchomości.Geodeta, który wykonywać będzie podział nieruchomości, może dokonać podział w dwóch możliwych trybach: administracyjnym oraz tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych.