Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Nieruchomości to przede wszystkim wszystkie budynki i urządzenia, które trwale związane są z gruntem.Jednak jest to tylko jeden z rodzajów nieruchomości, a mianowicie nieruchomości budowlane.Wyróżnić możemy jeszcze kilka rodzajów, między innymi, nieruchomości gruntowe, leśne, lokalowe.Z nieruchomościami wiąże się również takie określenie jak podział nieruchomości.Przeprowadza się ten proces wówczas wtedy, gdy wydzielone działki w wyniku podziału zawierają się w granicach nieruchomości sprzed podziału.Jest to troszkę skomplikowane, zwłaszcza dla osób nie posiadających odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy w tej kwestii.Przez podział nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim podział prawny, czyli przeniesienie przez dotychczasowego właściciela prawa do własności na rzecz innej osoby, na przykład w sytuacji kupna/sprzedaży.Również poprzez podział nieruchomości należy rozumieć podział geodezyjny, który polega głównie na wydzieleniu z dotychczas istniejącej i oznaczonej na jednej działki ewidencyjnej.