Potrzeba trochę szczęścia

Potrzeba trochę szczęścia

Część lokatorów zamieszkujących komunalne kamienice zdecydowało się na wykup tych nieruchomości, mimo że ich atrakcyjność i lokalizacja pozostawiały wiele do życzenia. W okresie, kiedy wykup mieszkania od gminy oferowany był na bardzo korzystnych warunkach, niektórzy lokatorzy postanowili dokonać takiej inwestycji, choć ze względu na słaba jakość tych mieszkań perspektywa ich późniejszej sprzedaży nie była najlepsza. Przyszłość pokazała, że może być różnie. Niektórzy nowo posiadacze lokali mieszkalnych czują, że są właścicielami poprzez konieczność finansowego uczestnictwa w remontach i naprawach podejmowanych w danej nieruchomości. Jakość ich życia nieuległa zmianie, a możliwość korzystnej sprzedaży mieszkania jest bardzo ograniczona. Jednak do pewnej garstki posiadaczy mieszkań w pozornie mało atrakcyjnych rejonach miasta uśmiechnęło się szczęście. Miało to miejsce tam, gdzie inwestycje infrastrukturalne, podjęte przez miasto za unijne pieniądze, wymagały wyburzenia budynków zawierających mieszkania własnościowe. W takich przypadkach gmina podejmowała negocjacje z właścicielami mieszkań celu ich odkupienia. Właściciele, którzy okazali się bardzo stanowczy mi i twardymi negocjatorami, uzyskiwali ceny za sprzedaż mieszkań mocno przewyższające kwoty, jakie mogliby uzyskać na wolnym rynku.