Prawo do nieruchomości

Prawo do nieruchomości

Prawo do nieruchomości przysługuje osobie, która jest jego właścicielem.Wyróżnić jednak w tych prawach możemy zarówno prawa rzeczowe, jak i zobowiązujące.Jeśli chodzi o prawa rzeczowe, to tutaj wyróżnić możemy własność i współwłasność, użytkowanie wieczyste, posiadanie, jak również i ograniczone prawa rzeczowe, w skład których wchodzi: użytkowanie, służebność, prawa spółdzielcze, zastaw oraz hipoteka.Najczęściej spotkać możemy się z prawem własności i współwłasności, oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez hipotekę.Własność prawa polega zarówno na faktycznym jak i prawnym dysponowaniu dana nieruchomością.Jeśli jesteśmy właścicielami, to mamy prawo zarówno do jej sprzedaży, jak i do odpowiedniego jej zagospodarowania. Jeśli chodzi o ograniczenie prawa rzeczowego hipoteką, to występuje ono w przypadku kiedy zaciągamy kredyt hipoteczny na budowę własnego domu, lub na kupno mieszkania.Wtedy do momentu całkowitej spłaty rat kredytowych, mamy ograniczone prawa rzeczowe przez instytucję jaką jest bank.