Zawód rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy, to osoba, która posiada uprawnienia do określania wartości nieruchomości.Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega całkowitej ochronie prawnej.Uprawnienia jakie nabyła dana osoba, skutkują wpisaniem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.Rejestr ten prowadzony jest przez właściwe ministerstwo do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.Osoba, która nabywa uprawnienia zawodowe, ma prawo nie tylko do określania wartości nieruchomości, ale również i do maszyn oraz urządzeń, które są trwale związane z nieruchomością.Osoba, która jest rzeczoznawcą majątkowym ma swoje obowiązki, które musi przestrzegać i z których właściwie nie może się wycofać.Podczas wykonywania wyceny nieruchomości, może wybrać sobie jedno z pośród czterech metod.Jednak nie tylko zadaniem jego jest określenie wartości nieruchomości, ale również on ustala jakie i komu przysługują prawa do własności danej nieruchomości, czy to budynkowej czy gruntowej, czy lokalowej.