Nieruchomości

Nieruchomości

W Polsce nieruchomości to dział, który ciągle się rozwija, ze względu na wielkie jego zapotrzebowanie.Wyróżnić w naszym kraju możemy kilka rodzajów nieruchomości.Przede wszystkim wyróżnić możemy nieruchomości gruntowe, budynkowe, jak i lokalowe, rolne, mieszkaniowe i komercyjne.Bardzo często nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne są związane z budynkowymi, gdyż tak jak one są trwale związane z gruntem.Nieruchomości gruntowe, zaliczane są do tych podstawowych nieruchomości, które nazywane są popularnie gruntami.Nieruchomości gruntowe wraz z wszelką roślinnością, budynkami tworzą całość.Nie można więc odbębniać je w osobnych kategoriach.Tak jak już zostało wspomniane nieruchomości budynkowe to głównie budynki, które trwale związane są z gruntem. Nieruchomością lokalową jest natomiast część budynku. Ostatni rodzaj nieruchomości przez nas wymieniony – rolne, to nieruchomość, która wykorzystywana jest do produkcji rolniczej, głównie posiadają je gospodarstwa rolne.Jest to podstawowy podział nieruchomości.