nieruchomości katowice

nieruchomości katowice

nieruchomości katowice Na rynku nieruchomości, szczególnie w dużych miastach o tradycjach przemysłowych, pojawiają się oferty nietypowe i wymagające od kupujących inwencji w planowaniu. Są to na przykład budynki, w których mieściły się dawne XIX- wieczne fabryki, które wystawiane są na sprzedaż po relatywnie dość atrakcyjnych cenach. Zagospodarowanie takiej nieruchomości przysparza jednak wiele problemów, szczególnie jeśli ma ona status zabytku. Budynków zabytkowych nie można dowolnie przebudowywać i modernizować, nie mówiąc już o wyburzeniu jego części lub całości. Są to na ogół zabudowania wymagające remontu, często w złym stanie technicznym. Podjecie się remontu związane jest więc nie tylko z inwestycją finansową, ale i dokonaniem odpowiednich uzgodnień z urzędami konserwatorskimi, zleceniem i zatwierdzeniem projektu budowlano-konserwatorskiego. Adaptacja zabudowań postindustrialnych, nadanie im nowej funkcji, daje jednak ogromne możliwości dla firm lub osób kreatywnych, działających z dużym rozmachem i wyobraźnią. Niestety, niejednokrotnie podmiot kupujący obiekt zabytkowy w atrakcyjnej części miasta okazuje się nieuczciwy i wbrew ustaleniom i podjętym zobowiązaniom, wyburza zakupione budynki, aby po atrakcyjnej cenie sprzedać grunt. Postępowania prokuratorskie wloką się latami i nie stanowią specjalnej przestrogi dla potencjalnych naśladowców.