Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Zdajemy sobie sprawę z tego, że konieczne jest płacenie podatku od nieruchomości. Pobierany jest on przez samorząd gminy.Podmiotem opodatkowania jest posiadana nieruchomość, którą może być dom, mieszkanie, firma, lub też inny budynek.Jednak nie same budynki podlegają pod opodatkowanie, ale również grunty.Powinniśmy jednak wiedzieć o tym, że jeśli chodzi o użytki rolne, czy tez grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych i lasy, to one nie podlegają opodatkowaniu.Z podatkami wiąże się określenie, jakim jest podatnik.W sytuacji podatkowania nieruchomości, podatnikiem jest nikt inny jak właściciel danej nieruchomości.Istnieje coś takiego jak zwolnienie od podatku od nieruchomości.Zwolnione z tego są między innymi, budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, czy tez budynki gospodarcze.Moglibyśmy tych nieruchomości wymieniać sporo, jednak to nie o to chodzi, by wszystko powymieniać.Jeśli nasza wiedza o podatkach jest zbyt mała, to możemy poczytać o tym, w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.