Sposoby określania nieruchomości

Sposoby określania nieruchomości

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy, a więc osoba do tego uprawniona.Wykonuje się to w momencie kiedy dana nieruchomość jest na sprzedaż.Na czym polega wycena nieruchomości? Na określeniu wartości prawa własności lub innych praw nieruchomości.Rzeczoznawca majątkowy przeprowadzając wycenę nieruchomości, może wybrać sobie jedno z kilku podejść.Wyróżniamy cztery podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowne oraz mieszane.Wycena nieruchomości budynków oraz gruntów nie może zostać rozpoczęta jeśli nie jest dokonana analiza rynku nieruchomości.Rzeczoznawcą jest osoba posiadająca dużą wiedzę na temat nieruchomości.Jego zadaniem jest wiedzieć jakie są aktualne ceny nieruchomości, czynszów oraz warunki zawarcia transakcji.Rzeczoznawca zanim zdecyduje się na dane podejście wyce nowe, musi zapoznać się z kilkoma czynnikami.Mianowicie celem wyceny, rodzajem i położeniem nieruchomości, przeznaczeniem w planie miejscowym, jak również ze stopniem infrastruktury i stanem zagospodarowania.