Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomości jest dość popularnym określeniem.Aby jednak przejść do tego, czym jest zarządzanie nieruchomości, warto wyjaśnić czym jest samo zarządzanie.Jest to nic innego, jak proces dynamicznego oddziaływania podmiotów na obiekt zarządzania.Głównie chodzi tutaj o stałą koordynację i integrację zasobów, aby osiągnąć kreślone cele.Wycena nieruchomości, związana jest przede wszystkim z podejmowaniem decyzji i wykonywaniem czynności, które mają na celu inwestowanie w nieruchomości.Zarządzanie nieruchomością to działalność zawodowa.Wykonywana jest przez zarządców nieruchomościami.Działają oni na zasadach, które określone są w ustawie.Ustawa, która określa zasady zarządzania nieruchomościami, jest dobrowolnym węzłem prawnym.Na nią składają się wierzyciele, dłużnicy oraz treść, który łącza zobowiązania.Zobowiązanie zawarte może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.W związku tym podpisywana jest umowa.Wyróżnić możemy kilka jej rodzajów: nazwane i nienazwane., jedno i dwustronne, umowa przystąpienia, umowa rezultatu skutku.